ROSKILDE FJORD

Spættet sæl

(Phoca vitulina)

Spættet sæl bliver næsten hvert år set i fjorden. Den kan træffes overalt i fjorden. Et af de steder hvor der ofte ses sæler er ved det dybe hul i Lejre Vig, men de kan også optræde i havnene, hvor de somme tider er så tillidsfulde, at de kravler op på bådebroerne, hvilket vækker stor opmærksomhed.

I 1991 blev der set en voksen sæl med en unge, men det er helt klart en sjældenhed. I sommeren 1993 opholdt en mærket sæl sig et stykke tid ved Roskilde Havn. Den var fundet som unge (hyler) i den tyske del af Vadehavet i sommeren 1991 og voksede op i et sælarium i Ditmarsken. Ved juletid 1992 blev den mærket og genudsat i den tyske del af Vadehavet. Hvordan den i løbet af et halvt år var kommet fra Vadehavet til Roskilde, melder historien ikke noget om.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".