ROSKILDE FJORD

Pighvarre

(Psetta maxima).

Fjorden havde tidligere en lille bestand af pighvarre, men i 2011 blev der i området omkring Gershøj udsat yngel. Udsætningen blev en succes, og der fanges nu en del pæne eksemplarer. Udsætningen fortsættes i 2014.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".