ROSKILDE FJORD

Sorthovedet Måge

(Larus melanocephalus).

I 2010 dukkede der et par sorthovedede måger op på Øksneholm, hvor de også ynglede i 2011, 2013, 2014 og 2017. I de senere år er den dukket op flere steder – flest på Saltholm. I efterårs- og vintertællingerne optræder den ikke.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Sorthovedet Måge

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".