ROSKILDE FJORD

Trækkende Rovfugle


Musvågetræk over Jyllinge Holme.

Selv om fjorden ikke er nogen stor trækfuglelokalitet, så er der dog ofte mulighed for at se rovfugletræk. Fjorden virker som en spærring, som rovfuglene skal passere. De trækker derfor ofte langs fjorden til de finder et passende sted at krydse den – f.eks. ved Jyllinge Holme og Eskilsø.

Det er først og fremmest musvåger (Buteo buteo) og hvepsevåger (Pernis apivorus), som der er mulighed for at se, men også en del andre arter passerer området. På gode trækdage kan man flere steder tælle over tusinde rovfugle, som passerer langs med eller over fjorden.


Fiskeørn med brasen på på Kattinge Sø.

I september måned ses ofte rastende fiskeørne (Pandion haliaetus) på Kattinge Sø, hvor man kan opleve, hvordan de fisker ved at styrtdykke for derefter at fortære byttet siddende på et bundgarn eller lignende.


Fiskeørn med brasen.