ROSKILDE FJORD

Troldand

(Aythya fuligula).


Troldandetræk, Ole Malling.

Troldanden er – sammen med blishønen – fjordens almindeligste fugl i vinterhalvåret. Den kommer her til i oktober, når den sibiriske vinter begynder at lukke vandene i dens yngleområder. I fjorden lever troldænderne højt på de meget tætte bestande af blåmuslinger, som findes på store dele af fjordbunden. Disse muslinger, som er for små til menneskeføde, har lige den rigtige størrelse til en troldand.

Den vigtigste dagrasteplads i området er Kattinge Sø. Her ligger ofte omkring 20.000 fugle i én tæt flok, men også på Selsø og Store Rørsø på Eskilsø er der ofte store rastende flokke


Troldandeflok på Kattinge Sø.

Hele dagen ligger de passive på rastepladsen, men cirka en time efter solnedgang, når det er blevet rigtig mørkt, letter hele flokken samlet og trækker ud over fjorden for at æde. Deres foretrukne områder er de lave strømfyldte områder omkring Eskilsø, men stort set alle områder – bortset fra den midterste del af Bredningen – bliver udnyttet. Om morgenen trækker de tilbage til søerne så snart det begynder at lysne, men tilbagetrækket foregår i mere spredt fægtning. I december 1984 blev troldændernes fourageringstræk fulgt med radar fra flyvestation Værløse. Her kan du se et eksempel på en typisk udflyvning fra Store Kattinge Sø. Billederne viser troldandeflokken som en skygge på radarskærmen. Der blev taget et billede hvert 40’ende sekund, fra da de lettede fra Kattinge Sø, til de slog ned omkring og nord for Jyllinge Holme. . Selv om radarbillederne er fra 1984, er der ingen grund til at formode, at deres adfærd har ændret sig siden da.

Fjordens samlede vinterbestand ligger på omkring 35.000. Det er 3-5 % (hver femogtyvende) af samtlige troldænder i den Nordvesteuropæiske trækrute, hvilket fredningsmæssigt klassificerer området som en lokalitet af international betydning for troldænder.

Hvis isen lukker Kattinge Sø, må troldænderne flytte. Tidligere var kølevandsvågen ved Risøs atomreaktor og Roskilde havn vigtige rastepladser, men efter lukningen af reaktoren og spildevandsudløbet ved havnen er der – når isen dækker fjorden – kun nogle få strømsteder tilbage, så efter kort tids islæg må troldænderne drage videre til Holland. Det gælder for øvrigt for mange andre vandfugle, at de overvintrer lige syd for tilisningsgrænsen.


Troldanderede på Langholm i Lejre Vig.

Troldanden har i de senere år også opbygget en lille ynglebestand på holmene i den aller sydligste del af fjorden. Den har været i jævn fremgang de sidste 37 år og er nu oppe på omkring 40 par på holmene i Lejre og Kattinge Vig.

Vil man virkelig opleve troldænderne, skal man tage en tur til Kattinge Sø lige inden isen kommer. Her er der rejst et fugletårn, som giver meget fine observationsbetingelser. Og vil man have den helt store – men kortvarige – oplevelse med, så skal man vente til en time efter solnedgang og høre suset, når 20.000 ænder i samlet flok passerer tæt over ens hoved på vej ud til fourageringspladserne.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Troldand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".