ROSKILDE FJORD

Atlingand

(Anas querquedula).

Atlinganden er kun truffet på Eskilsø, hvor den yngler uregelmæssigt og fåtalligt. I oktober og januar træffes kun undtagelsesvis enkelte eksemplarer.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Atlingand

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".