ROSKILDE FJORD

Trepigget Hundestejle

(Gaterosteus aculeatus).

Hundestejlen er fjordens talrigeste fisk. Den lever primært i bundvegetationen på lavt vand. Den er et vigtigt fødeemne for mange arter. Ved fjord- og havternernes reder findes ofte et større antal hundestejler, end fuglene kan æde.


Hundestejlen er et vigtigt fødeemne for fjord- og havterner m.fl.

Det er fisk, som ternehannen bruger i sit kurmageri. Fjordens skarver æder også store mængder hundestejler. Poul Hald Mortensens undersøgelser af skarvgylp viste, at næsten 10% (målt i vægt) af skarvernes føde i Roskilde Fjord bestod af hundestejler.

Desværre er vores viden om hundestejlerne (og de øvrige småfisk, som ikke anvendes til menneskeføde) meget ringe. For eksempel findes der ingen tal for bestandsudviklingen, som kan belyse deres betydning for de arter, som lever af dem. Der synes dog de senere år, at være en voksende interesse for dette emne.