ROSKILDE FJORD

Rørhøg

(Circus aeruginosus).


Ud over havørnene på Bognæs er rørhøgen den eneste rovfugl som yngler i Roskilde Fjord. Den har i visse år har haft et ynglepar på Eskilsø. Også i rørskoven ved Risø og på Selsø Sø yngler den uregelmæssigt.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Rørhøg


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".