ROSKILDE FJORD

Taffeland

(Aythya ferina).


Taffeland han blandt gråænder og hættemåge.

Midt i 90’erne blev taffelanden første gang registreret som ynglefugl på Eskilsø, hvor den siden har ynglet uregelmæssigt i antal under 5 par. Desuden har et enkelt par i 2012 ynglet på Skovholmene. Oktoberbestanden er i fremgang med højeste antal på lidt under 1200.

Januarbestanden svinger en del med maximum lidt over 500. De optræder ofte i selskab med troldænder, hvor de opholder sig i udkanten af flokken. I havnene er der gode muligheder for at se dem om vinteren.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Taffeland


>Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".