ROSKILDE FJORD

Stor Nælde

(Urtica dioica).

Stor nælde er en af de nitratelskende, saltskyende arter, som findes i store sammenhængende bestande på steder, der gødskes af mågekolonierne, og som ligger så højt, at de ikke oversvømmes ved højvande. For eksempel er store dele af Kølholms nordlige del dækket af dominante bede af nælder.


Stor nælde kræver meget nitrat, men tåler dårligt salt. Her på Kølholms højere del .

De tætte nældebevoksninger giver redeskjul for toppet skallesluger. Den starter først æglægningen, når nælderne er blevet høje, hvilket gør optælling af skalleslugerreder næsten umulig.
Se signaturforklaring her