ROSKILDE FJORD

Tarm-Rørhinde

(Enteromorpha intestinalis).

Næst efter søsalat er rørhinde fjordens vigtigste grønalge. Dens løv er et cellelag tykt og har en hulhed, et rør, i midten. Den vokser ofte på meget lavt vand, så den er let tilgængelig føde for svaner og ænder og deres unger. I blæsevejr kan der samles store mængder rørhinde i opskylzonen. Når opskyllet går i forrådnelse, kan det give anledning til ubehagelige lugtgener.


Rørhinde spises bl.a. af svaner. Her er store mængder drevet sammen på Elleore.Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".