ROSKILDE FJORD

Børsteorm

(Nereis diversicolor).

Børsteormen lever i stort tal i fjordbunden. Den spiller en vigtig rolle som føde for flere fisk – især fladfisk som pighvarre og skrubbe.

Man kan opleve store mængder af børsteorme når de gyder. Det sker når vandet når op over 5-7 grader og ved fuld- og nymåne. Da stiger børsteormene op til overfladen, hvor de alle samtidig gyder deres æg og sæd, hvorved chancen for befrugtning bliver maximal. De øvre vandlag kan under gydningen være helt levende af børsteorm. På samme tid kan man i sølvmågekolonierne finde gylp af børsteorme fra mågerne. Det store udbud af børsteorme får sølvmågerne til at foræde sig, så de kaster op ved deres reder.


Sølvmågegylp bestående af børsteorm.