ROSKILDE FJORD

Velkommen til Roskilde Fjord Portalen

Vi vil gerne præsentere dig for et af Danmarks smukkeste og mest spændende fjordlandskaber - dets dyre- og planteliv. Den smalle fjord, som strækker sig 40 km ind i det sjællandske landskab, er næsten overalt lavvandet med dybder under 6 meter.


Hættemåger og Svaner på Kølholm.

I fjorden findes omkring 30 små øer og holme, som rummer et rigt og stort set uforstyrret plante- og dyreliv. For at bevare dette er det vigtigt at holde den menneskelige påvirkning så lav som mulig.


Skovkyst: Lerskrænten ved Skevig.

Fjordens kyster kan opdeles i tre typer: Skovkyster, landbrugskyster og bebyggede kyster.Skovkysterne er stort set stabile.


Agerlandskyst: Pynten ved Herslevgård i nordenden af Borrevejle Vig.

Landbrugskysterne er under konstant pres for at udnytte flere af dem til bebyggelse. Selv om vores lovgivning i vidt omfang forsøger at modvirke denne tendens, sker der desværre stadig – ved salamimetoden – indhug i det åbne land ud mod fjorden.


Sommerhusbebyggelse: Sæby Strand set fra Langholm i Lejre Vig.

Hvis fjorden skal bevare sin skønhed, er det afgørende, at udsynet til fjorden fra de veje, som løber langs kysten, og udsynet fra fjorden ind til synsranden i land, bevares.

Fjordens vand er siden 60’erne blevet stadig renere, men efter regnfulde vintre sker der tilbagefald på grund af kvælstofudvaskning fra landbrugsarealerne. Hvis forbedringen i vandkvaliteten – og dermed livet i fjorden - skal fortsætte, er det afgørende, at udvaskningen fra landbrugsarealerne nedbringes – også i regnfulde vintre.


Byområde: Vikingeskibshavnen med Roskilde Domkirke i baggrunden.

Fjorden bliver, på grund af dens placering i det tæt befolkede hovedstadsområde, udnyttet intenst til rekreative formål. Hvis den skal bevare sin rekreative værdi, er det vigtigt, at denne udnyttelse sker på en bæredygtig måde, så alle – også de næste generationer – kan opleve og nyde denne naturperle.

Brug fjorden, nyd den, men først og sidst bevar den.
Kort over Roskilde Fjord.